تعرفه اینترنت +ADSL2

  • قیمت ها به ریال و پس از احتساب مالیات بر ارزش افزوده اعمال گردیده است.

  • خرید سرویس به صورت سه ماهه، شش ماهه و یک ساله، به ترتیب مشمول ۳،  ۷ و ۱۵ درصد تخفیف خواهد بود.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترک ۱۲.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  • در صورت تمایل به نصب و راه اندازی حضوری، مبلغ ۱۵.۰۰۰ تومان از مشترک دریافت خواهد شد.
  • پس از اتمام حجم منصفانه، سرعت کلیه سرویس ها به ۱۲۸Kb/s کاهش می یابد.
  • مصرف ترافیک خارجی ۵ برابر ترافیک داخلی می باشد.
  • تمامی ضوابط این تعرفه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم گردیده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید: ۳۵۲۷۴۴۴۰-۰۲۴