اعطای نمایندگی:

عزیزانی که در زمینه شبکه و اینترنت  با عنوان شرکت یا دفاتر خدماتی در استانهای قزوین و زنجان فعالیت دارند جهت اخذ نمایندگی با ما تماس حاصل فرمایند.

۰۲۴۳۵۲۷۴۴۴۰