۱۳۹۶-۱۰-۱۱

ظرفیت اینترنت داخلی ۲.۵ برابر می شود

ظرفیت اینترنت داخلی ۲.۵ برابر می شود      مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش نزدیک به ۲.۵ برابری ظرفیت شبکه اینترنت داخلی […]