۱۳۹۶-۱۱-۲۸

زمان‌بندی برای اجرای طرح اینترنت کودکان

تا ۱۰ روز دیگر زمان‌بندی برای اجرای طرح اینترنت کودکان   وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طرح این وزارتخانه برای راه‌اندازی اینترنت کودکان […]