۱۳۹۶-۱۰-۰۲

با دسترسی محلی به‌کامپیوتر، به‌راحتی اطلاعات گوگل کروم را بدزدید

باگ امنیتی که گوگل هیچ تصمیمی برای حل آن ندارد با دسترسی محلی به‌کامپیوتر، به‌راحتی اطلاعات گوگل کروم را بدزدید دسترسی محلی در زمانی‌که تصمیم به‌استفاده […]