۱۳۹۶-۱۱-۱۶

با ساخت یک فولدر غیرقابل نفوذ از پاک شدن و تغییر نام فولدرها در ویندوز جلوگیری کنیم

با ساخت یک فولدر غیرقابل نفوذ از پاک شدن و تغییر نام فولدرها در ویندوز جلوگیری کنیم   اگر شما هم مثل خیلی دیگر از کاربران […]