۱۳۹۶-۱۱-۲۳

موفقیت محققان آلمانی در ساخت محافظ گوشی نامرئی

موفقیت محققان آلمانی در ساخت محافظ گوشی نامرئی پژوهشگران آلمانی موفق به تولید گونه‌ای از محافظ گوشی مایع، بر پایه‌ی فناوری نانو شده‌اند که ضمن حفظ […]