۱۳۹۶-۱۲-۱۷

مدیریت مدرن مراکز داده با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در مدیریت مرکز داده چه تأثیراتی خواهد داشت   انتظار می‌رود هوش مصنوعی به مدیریت پیشرفته مرکز داده، کمک کند. قرار است امکاناتی اضافه […]