۱۳۹۶-۰۹-۳۰

اینترنت پرسرعت هندی‌ها بدون دکل و مخابرات

اینترنت پرسرعت هندی‌ها بدون دکل و مخابرات     قرار است در یکی از ایالت‌های هند با کمک فناوری نوری جدید اینترنت پرسرعت با قابلیت انتقال […]