۱۳۹۶-۰۹-۰۵

اینترنت در برابر وب

اینترنت در برابر وب غالباً در گفتگوهای روزمره از دو واژهٔ «وب» و «اینترنت»، به اشتباه، بدون تمایز زیادی استفاده می‌شود، اما این دو واژه معانی […]