۱۳۹۶-۱۰-۲۳

آشنایی با یکی از مخرب ترین ویروس های جهان !!

با ویروس    Crypto Locker آشنا شوید .   این برنامه مخرب به کامپیوتر قربانی حمله کرده و تمامی فایل ها و اطلاعات شخصی کاربر را با […]