سامانه اعلام شکایات

این سامانه این امکان را به ارباب رجوع می دهد که شکایات خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت اداره / سازمان اعلام نماید و نتیجه شکایت را از همین طریق پیگیری نماید.

بیشتر بدانید »


کد رهگیری