۱۳۹۶-۱۰-۰۳

فیسبوک شما را در عکس‌ها بجا می‌آورد!

فیسبوک شما را در عکس‌ها بجا می‌آورد!   فیسبوک به تازگی مجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید مبتنی بر تشخیص چهره معرفی کرده است و حالا شما را […]